سودواسکن  و دیابت ها

کنترل بیماری پیشرفت

دیابت نوع ۲ اغلب به آهستگی پیشرفت می کند بدون اینکه علائم بالینی مرتبط با آن را ایجاد کند. اغلب بیماری بعد از ظاهر شدن عوارض تشخیص داده میشود  تا آنجا که ممکن است  دریک سوم موارد شناسایی نشود [۱].

هم زمان، شواهد اپیدمیولوژیک وجود دارد که عوارض در مراحل اولیه بیماری پیش می آید [۲، ۳]. برای تعداد قابل توجهی از بیماران، آسیب بافت غیرقابل برگشت (بیماری عروق محیطی، نفروپاتی، رتینوپاتی، نوروپاتی) در حال حاضر تشخیص داده شده است [۴].

۶۰-۷۰٪ بیماران مبتلا به دیابت دارای نوروپاتی هستند [۵].

عوارض دیابت

کاهش خطر ابتلا به پای دیابتی و عوارض قلبی عروقی

نوروپاتی اتونومیک دیابتی (DAN) یک عارضه جدی و رایج دیابت است که میتواند تمام سیستم عصبی اتونوم را شامل شود. این اغلب عوارض دیگری را پیش می گیرد و به عنوان یک اختلال در یک یا چند عضو، به عنوان مثال قلب و عروق، دستگاه گوارش، دستگاه تناسلی، چشم و یا سودوموتور، ظاهر می شود.

پای دیابتی

از دست دادن عصبدهی اتونوم بر روی پرفیوژن  عروقی محیطی کوچک تاثیر می گذارد. در نهایت منجربه پوست خشک، از دست دادن غدد تعریق و رشد شکاف ها و ترک هایی که منجر به زخم های عفونی و گانگرن می شود، خواهد شد [۶]. در بلندمدت، قطع عضو و زخم پا، شایعترین عوارض نوروپاتی دیابتی محیطی و علل عمده بیماری و ناتوانی هستند. هر ۳۰ ثانیه یک اندام تحتانی در دنیا در معرض ابتلا به دیابت است و تا ۷۰ درصد از قطع تمام پا به دلیل همین علت است. روشهای در حال حاضر که برای تشخیص نوروپاتی محیطی دیستال استفاده می شود، بر ارزیابی آسیب برگشت ناپذیر به الیاف بزرگ عصبی تکیه دارد. تست های رایج pinprick، sensation، sensitivity ارتعاش، حساسیت به فشار، ذهنی و ضعفی هستند.

عوارض قلبی عروقی

نوروپاتی اتونومیک قلب و عروق (CAN) به لحاظ بالینی مهمترین نوع نوروپاتی اتونومیک دیابتی است. این ناشی از از دست دادن اعصاب غیرارادی قلبی است و منجر به کاهش میزان ضربان قلب و عروق می شود.
تشخیص ابتلا به نوروپاتی اوتونومیک قلبی عروقی می تواند به جلوگیری از مرگ ناگهانی قلب و انفارکتوس میوکارد کمک کند [۶-۷]. تغییرات ضربان قلب، پیش بینی کننده مرگ و میر ناشی از همه موارد است، اما زمان مصرف و نیاز به تجهیزات تشخیصی خاص است [۷].

SUDOSCAN یک دستگاه با تکنولوژی خاص برای تشخیص و پیگیری دیابت پایه و نوروپاتی اتونومیک قلب است.


[۱]   American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2007; 30(suppl):S4-S41[2]   Deedwania PC, Fonseca VA. Diabetes, prediabetes and cardiovascular risk: shifting the paradigm. Am J Med. 005; 11:939-947[3]   DECODE Study Group EDEG. Is the current definition for diabetes relevant to mortality risk from all causes and cardiovascular and noncardiovascular diseases? Diabetes Care. 2003; 26(3):688-696[4]   Weissmann PN. Reappraisal of the pharmacologic approach to treatment of type 2 diabetes mellitus. Am J Cardiol. 2002; 90(suppl):42G-50G[5]   National Diabetes Statistics fact sheet, NIIDDK, 2007[6]     Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, Freeman R. Diabetic Autonomic Neuropathy. Diabetes Care 2003; 26:1553-1579[7]     Vinik AI, Ziegler D. Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy. Circulation 2007; 115:387-397