ایزی اسکن در عمل

EZSCAN به طور گسترده در سراسر جهان به عنوان ابزار غربالگری استفاده می شود.

غربالگری و پیشگیری در داروخانه ها

Pharmacie Saurel, Perpignan (France)

این داروخانه برنامه پیشگیری از دیابت را شامل بررسی غربالگری دیابت و پیگیری می کند.

جمعیت گسترده مردم در نیجریه، بیش از ۱۰،۰۰۰ نفر که قبلا با EZSCAN آزمایش شده اند

EZSCAN AND OCCUPATIONAL MEDICINE

AinoActive یک راه حل موثر برای جلوگیری از سلامت برای شرکت ها است. Aino Active شرکت ها را قادر می سازد تا خطرات سلامت کارکنان را کاهش داده و میزان غیبت را کاهش دهند، حق بیمه های بیمه درمانی پایین تر، جلوگیری از بازنشستگی زودرس و افزایش بهره وری. AinoActive EZSCAN را در برنامه های خود تصویب کرد.

جمعیت گسترده مردم در چین