اصول سودواسکن

تست عملکرد SUDORAL

انحطاط فیبرهای عصبی کوچک باعث کاهش غربالگری غده عرق می شود و عملکرد سودوموتور را مختل می کند.

SUDOSCAN تابع عملکرد غدد عرق را با استفاده از یک جریان مستقیم کوچک به صفحات سنسور دست و پایه آزمایش می کند. در یک ولتاژ پایین corneum stratum به عنوان یک خازن عمل می کند و مجرای عرق را به عنوان تنها کانال برای انتقال کلرها ترک می کند.

SUDOSCAN اندازه گیری کمی از هدایت کلرید (اندازه گیری شده در microsiemens) را فراهم می کند و نتایج آن به عنوان بیومارکر برای ارزیابی عملکرد غده عرق عمل میکند.

مشاهده نتایج SUDOSCAN

پولاریتی صفحات از فولاد ضد زنگ و نیکل بالا در طی یک اسکن برای ثبت مقادیر هدایت سمت راست و چپ سمت راست، مبادله می شود. میزان عدم تقارن مشاهده شده نشان دهنده نوع نوروپاتی محیطی است.